Downtown Cvjetni ja Bogovići 20. Mai 2017. Foto: Katarina Kanceljak